FinanciŽle diensten

FinanciŽle administratie
Uw financiŽle administratie geeft al uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. Uw administratie geeft u inzicht in de financiŽle positie van uw bedrijf. Met een goede administratie bent u in staat om direct te reageren op veranderingen. Tevens moet uw administratie voldoen aan wettelijke eisen. Borsch Administratie & Belastingadvies helpt u bij het opstellen, beheren en interpreteren van uw administratie. Uw bedrijfsgegevens worden geanalyseerd en vervolgens in de juiste context gezet. Op deze manier worden de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering zichtbaar gemaakt. Vervolgens wordt samen met u bekeken hoe u de zwakke punten kunt ondervangen en de sterke punten kunt optimaliseren.

Als u wilt kan Borsch Administratie & Belastingadvies (een deel van) uw administratie overnemen.

Jaarrekening
Op basis van uw financiŽle administratie kan Borsch Administratie & Belastingadvies de jaarrekening van uw onderneming opstellen. Voor uw jaarrekening is een tweetal opdrachten mogelijk

        - een opdracht tot samenstellen
        - een opdracht tot beoordelen

Bij deze verschillende opdrachten is sprake van verschil in uit te voeren werkzaamheden. Bij de beoordelingsopdracht worden meer dan bij de samenstellingsopdracht controles uitgevoerd. Bij de controleopdracht worden nog meer controles uitgevoerd zodat er meer zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de gegevens zoals die in de jaarrekening zijn vermeld. Afhankelijk van de soort opdracht wordt een samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring bij de jaarrekening verstrekt.